Suomen Uusiokuori
25 vuotta

Ympäristö ja WWF

Ympäristö

Suomen Uusiokuori toi 100-prosenttisesta uusiopaperista valmistetut kirjekuoret Suomen markkinoille 1980-luvun puolivälissä. Nyt 25 vuotta myöhemmin olemme tuoneet markkinoille maailman ympäristöystävällisimmäksi paperiksi luokitellun uusiopaperin. Tänä päivänä tarjoamme myös kaikkien muiden painotuotteiden painamiseen vaihtoehdon, jossa paperina käytetään 100 % uusiopaperia.

Yhdessä alihankkijoiden kanssa olemme kehittäneet tuotantoa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Painatuksissa siirryimme vuonna 2008 ctp-järjestelmään eli painopellit tulostetaan suoraan ilman painofilmin tekoa ja kehittämistä. Samalla pystyttiin siirtymään kokonaisuudessaan painoaineistojen sähköiseen siirtoon.

Kuorten painatuksessa käytettävät kohdistuskuoret käytetään mahdollisimman moneen kertaan. Muissa kuin kirjekuoripainotöissä töitä yhdistellään systemaattisesti siten, että käytettävien painopeltien ja painatuksessa syntyvien hukka-arkkien määrä saadaan mahdollisimman pieneksi.

Sähkönkäytön vähentämiseksi lämmitämme toimitilamme ilmalämpöpumpuilla. Asiakaskontaktit hoidamme puhelimitse ja sähköpostilla välttääksemme turhaa matkustamista.

WWF-yhteistyö

Suomen Uusiokuoren ja WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön yhteistyö alkoi vuonna 1989. Vuodesta 1995 lähtien olemme markkinoineet Suomessa yksinoikeudella uusiokirjekuoria, joissa on WWF:n Panda-merkki.

Yhteistyön erityiskohteena on Itämeren suojelu. Tähän tarkoitukseen tilitetään tuhannesta Panda-kuoresta 2 euroa (C5-kuoret ja pienemmät kuoret) tai 3 euroa (E4-kuoret ja suuremmat kuoret).

Vuoden 2013 loppuun mennessä olemme tukeneet WWF:n työtä 162 973 eurolla. Tarkempia tietoja WWF:n toiminnasta löydät osoitteesta: www.wwf.fi

Green Office

Suomen Uusiokuori Oy on jäsenenä WWF:n Green Office-ohjelmassa, jonka avulla pyrimme edelleen kehittämään kierrätystä ja energian säästöjä. Vähennämme kestävän kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia ja lisäämme henkilöstön ympäristötietoisuutta, kehitämme kestäviä toimintatapoja ja hoidamme kierrätyksen tehokkaasti.

Suomen Uusiokuoren tämän hetkinen ympäristöohjelma koskee vuosia 2013 – 2014.


Suomen Uusiokuori © 2013-2016 • Ohratie 2, 31400 Somero • Puh. 02-748 8120 • Fax. 02-748 7443 • KUKE